B. H. COLLEGE PRAKASHAN SAMITI

Joint Convenors - Abul Hussain Khan & Shashi Prava Goswami

Members: 

 • Subhash Chandra Das
 • Dr. Debabrata Dutta
 • Renu Hazarika
 • Dr. Dipmani Das
 • Sadananda Nath
 • Dr. Nabajit Das
 • Dr. Sultan Ali Ahmed
 • Dr. Hemanta Deka
 • Dr. Bidyut Jyoti Bhattachajee
 • Usha Das
 • Dr. Biju Borkataki